donderdag 23 april 2009

Wees trots op jezelf: Brecht Debackere!


Brecht Debackere gunt het de wereld niet om een gezonder leven te beginnen met behulp van de Start to Run podcast, ondankt het feit dat honderdduizenden Belgen en Nederlanders de bestanden al gratis én legaal mochten binnenhalen in het verleden, moet er nu toch een slaatje uit geslagen worden. Als mijn wijziging juridische gezien nog niet in orde is hoor ik het graag. Ik ben me van geen kwaad bewust. En ach, de bestanden zijn vast nergens meer te vinden, behalve hier, ook vast niet via een torrentsite, zoals bittorrent, ook vast niet als je zelf vgzpodcoach in Google ofzo, het lijkt me dus dat je de bestanden nu echt nergens meer kunt downloaden. Jammer hoor.

Ik zeg: Goedzo, ga zo door! Let goed op je bankrekening en stel je voor dat je iets in het belang van de bevolkingsgezondheid kunt betekenen!

Ik kreeg deze superdeluxe reactie van Brecht Debackere (is het nou een jongetjes- of een meisjesnaam?):

Brecht Debackere heeft een nieuwe reactie op uw bericht "Podcast Start to Run met Evy Gruyaert downloaden?" achtergelaten:

Geachte mevrouw, heer,

Ik maak u dit schrijven over, waarvan de datum van het elektronische schrijven als verzendingsdatum geldt, in mijn hoedanigheid van coördinator inning van SIMIM.

Simim werd op 21 juni 1995 opgericht door leden van de Belgische federatie van de fonografische industrie (Ifpi Belgium) als beheersmaatschappij voor de rechten van de muziekproducenten. Simim is de enige beheersmaatschappij voor de muziekproducenten die erkend is door de overheid. Simim heeft tot doel om op een zo effectief mogelijke wijze de rechten voor de muziekproducenten te innen en te verdelen onder de rechthebbenden. U kunt onze ledenlijst raadplegen op de site www.simim.be.

Eén van onze taken is het verlenen van licenties voor het gebruik van de opgenomen muziek van onze mandaatgevers, en daardoor het vermijden van inbreuken op de intellectuele eigendom van onze leden. Bovendien ondernemen wij actie tegen alle natuurlijke – en rechtspersonen die het illegale gebruik van het repertoire van onze mandaatgevers vergemakkelijken, aanmoedigen of toelaten.

Wij stellen vast dat op de ondervermelde Url bestanden ter download (of links naar deze bestanden) aangeboden worden, waarin geluidsopnamen van onze mandaatgevers gebruikt worden:

http://ikbeginmethardlopen.blogspot.com/2009/01/podcast-start-to-run-met-evy-gruyaert.html


Krachtens artikel 39 van de wet van 30 juni 1994, hierna de auteurswet genoemd, hebben onze leden op de hen toebehorende muziekopnamen, de volgende exclusieve rechten:

- de reproductie, direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, volledig of gedeeltelijk op om het even welke wijze en in om het even welke vorm;

- de mededeling aan het publiek volgens ongeacht welk procédé, met inbegrip van de beschikbaarstelling op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn;

Indien u over de gebruiksrechten van deze bestanden beschikt hebt u de mogelijkheid een licentie aan te vragen voor dit gebruik en kunt u al deze bestanden in de toekomst verder blijven aanbieden. Zolang u over geen licentie beschikt moet u deze inbreuk op de rechten van onze mandaatgevers staken en de muziekopnamen van de bovenvermelde webpagina’s alsook alle opgeslagen versies ervan verwijderen.

In het andere geval vragen wij u om onmiddellijk deze inbreuk op de rechten van onze mandaatgevers te staken en van de beheerders te eisen dat zij de bestanden van de bovenvermelde webpagina’s alsook (indien zij de originele drager niet bezitten) van de harde schijf te verwijderen of, bij gebreke aan een reactie van deze personen, zelf de nodige maatregelen te nemen teneinde de toegang tot deze site onmogelijk te maken.

Wij behouden ons in alle geval het recht om een vergoeding voor de schade die onze leden hebben geleden te eisen.
Gelieve ons de ontvangst van deze notificatie per kerende te bevestigen en ons te informeren over de door u genomen maatregelen om deze inbreuk stop te zetten.

Wij willen u in voorkomend geval ook herinneren aan artikel 20, §3 van de wet van 11 maart 2003, die u, in uw hoedanigheid van dienstverlener, verplicht de onwettige activiteit of informatie onmiddellijk te melden aan het bevoegde Parket. Gelieve ons dit tevens per kerende te bevestigen.

Dit elektronisch schrijven geldt als kennisgeving en ingebrekestelling en wordt u overgemaakt onder voorbehoud van al onze rechten en zonder nadelige erkentenis.

In voorkomend geval vrijwaren wij u voor de tegen u ingeleide vorderingen voor schade die rechtstreeks het gevolg is van de door ons gevraagde maatregelen onder de volgende voorwaarden :
- de maatregelen werden enkel genomen tegen de door ons genotificeerde url’s en de
beheerders van deze url’s;
- de maatregelen werden prompt genomen .

In afwachting van uw berichten, verblijven wij,

Met beleefde groeten,Brecht Debackere
Coördinator InningNiet boos worden Brecht, jij bent ook maar een slaaf in loondienst. Ik snap heus wel dat het de rechten zijn die op de muziek liggen. Maar toch....beetje jammer van je baas.

3 opmerkingen:

Leslie zei

SIMIM, eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Heb destijds fuiven en optredens georganiseerd en had het toen constant aan de stok met SABAM. Eén grote maffia die auteursrechtenorganisaties. Sabam werd zelfs verschillende keren door de rechtbank veroordeeld omdat hun praktijken niet door de beugel konden. Hier zou ik dus ook maar bij oppassen, want ze zwaaien snel met boetes etc, maar mogen ze die ook daadwerkelijk innen???

Ik ben nu niet iemand die zich snel moeit, maar als ik dit soort zaken lees voel ik me verplicht te reageren.

Verder wil ik je nog feliciteren met je blog. Ik volg hem sinds kort regelmatig (ben een maand na jouw beginnen te hardlopen) en heb er al wat dingen uit bijgeleerd (super compensatie vb).

Leslie

Esther zei

start to run is binnenkort gelukkig ook weer via de officiele site te downloaden...

Wamda zei

Nou ja zeg!!
Ik ben zo blij met evy, mijn vrienden zijn blij met evy!!
En nu moeten we dus zoeken naar evy.

Ik volg je blog al een vanaf je 3e post. Erg leuk! Vooral blijven doen! (bloggen en hardlopen)